Selasa, 15 April 2014

418. 9 Rahasia Doa Lulus UjianAnakku SMA kelas III pada SMA Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin, sekarang duduk di kelas 3 dan besok akan menghadapi Ujian Nasional ; persiapan anak ku cukup baik ; dibimbing sekolah dan bimbingan belajar ditambah mengundang guru privat di rumah .. tapi walau begitu anak ku merasa cemas juga .. kami sekeluarga mendukungnya dengan DOA … aku sebagai seorang IBU berusaha untuk menenangkannya dan ku ajari dia berdoa seperti ini :

1.       Sebelum berangkat ke tempat ujian berpesanlah kepada ibumu untuk membacakan surat AL WAQI’AH pada jam saat engkau mulai ujian.

2.       Ketika memasuki ruang ujian bacalah Rabbisrahli sadri wayasirli amri wahlul ukdatan min lisani yafkahul kauli (Ya Allah terangkanlah hatiku dan permudahkanlah urusanku dan kata-kataku agar mereka memahami tutur kataku)

3.       Ketika Pengawas Ujian membagikan soal , bacalah surat Al Qadr sebanyak 3x ;Bismillaahir rahmaanir rahiim ; Inna anzalnaahu fii lailati qard ; Wa maa adraaka maa lailatul qard ; Lailatul qardri khairum min alfi syahr ;Tanazzalul malaa ikatu war ruuhu fiihaa bi izni rabbihim min kulli amr ; Salaamun hiya hatta matlha’il fajr 

4.       Bila ragu pada jawaban yang akan dipilih bacalah shalawat ini Shallallahu ‘Alaihi Wassalam ;Insya Allah goresan pensilmu akan selamat. 

5.       Siasat Do’a, Doakan Orang lain agar malaikat mendoakanmu, contohnya : Ya Allah, luluskanlah kawan-kawanku dalam ujian nasional ini, hamba takkan mampu menyaksikan kawan-kawan hamba menangis meratapi hasil ujiannya yang tak lulus, hamba tak tega Ya Allah. 

6.       Sembahyang Istiharah 2 rakaat dikerjakan malam sebelum ujian dan dibaca doa ini : Allahumma inni Astahiruka biilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as aluka min fadlikal adjim fainnaka taqdiruka wala akdiruka wataklamu wala a’lamu wa anta allamul guyub. Allahumma in kunta taklamu anna hajal amra hairuli fi diini wa dunya wa ma’a si wa’aa qiyati amri au aa djilihi wa ‘a djilihi fa qadurhu li wayasirhu li summa baarikli fiihi wainkunta taklamu anna hajal amra sarrunlii fii diini wadun’ya wama’aa si wa’aa qibati amri au a’jilihi wa ‘a jilihi fasrif anni wasrifni anhu waqduulilhaira haisu kaa na summa raddinibih. 

7.       Ingatlah Allah dalam keadaan lapang, agar Allah juga mengingatmu saat dalam kesempitan. 

8.       Yakinlah agar Allah yakin untuk mengabulkan do’amu 

9.       Bershodaqoh kemudian berdo’alah sedekahmu akan menyelamatkanmu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar